Innotimo Oy

Innotimo Oy on yritysten johtamiseen ja konfliktien hallintaan erikoistunut yritys.

Johtamisessa pääpaino on henkilöstön osallistumis- ja oppimismahdollisuuksien kehittämisessä. Johtamisen tavoitteena on niin sanottuun Oppivaan johtajuuteen kehittyminen kaikilla organisaation tasoilla. Henkilöstön yhteistyön kehittämisessä pääpaino on työyhteisön hyvinvoinnissa.

Erilaiset konfliktit tulee nähdä oppimismahdollisuuksina. Konflikteja voidaan ratkaista työyhteisösovitteluun kehitetyn sopu-prosessin avulla, jossa osapuolet ohjataan ratkaisemaan ristiriitatilanteita osallistavalla ja inhimillisellä periaatteella. Sovittelun osaaminen on tärkeä taito johtamis- ja esimiestaitojen kehittymisessä. Sovittelutaitoja voidaan valmentaa erilaisten rooliharjoitusten avulla.

 

Koulutus

Koulutuksen osa-alueisiin kuuluvat muun muassa:

  • Johtaminen ja esimiestyö
  • Konfliktien hallinta ja johtaminen
  • Työyhteisösovittelu
  • Muut yhteistoiminnalliset prosessit

 

Työyhteisösovittelu

Sovittelulla työyhteisöjen riidat kuriin

Suomen sovittelufoorumin hallituksen puheenjohtaja Timo Pehrman väitteli Suomen ensimmäiseksi työyhteisösovittelun tohtoriksi Lapin yliopistossa 18.6.2011.

”Suomessa kiusataan tutkimusten mukaan noin kaksi kertaa enemmän kuin keskimäärin muissa Euroopan maissa. Vaikka työpaikoilla on luotu hyvän kohtelun pelisäännöt työpaikkakiusaamisen ehkäisemiseksi, kohennusta ei juuri ole tapahtunut”, Pehrman kertoo.

Pehrmanin uraauurtavassa väitöskirjassa selvitetään, miten sovittelu toimii työyhteisön konfliktinratkaisumenetelmänä haastavissa ja monitahoisissa kiusaamistilanteissa työpaikoilla. Tutkimuksessa selvitetään myös sitä, mikä merkitys oppimisella on sovitteluprosessissa ja millaista johtajuutta sovitteleva konfliktinratkaisu edellyttää.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sovittelu soveltuu työyhteisöjen konfliktien ratkaisumenetelmäksi erinomaisesti. Tutkimuksessa kuvattu restoratiivinen sovitteluprosessi ja sen vaiheistus painottavat osapuolten oppimisen merkitystä, jossa huomio kiinnittyy osapuolten aktiivisuuteen konfliktin ratkaisussa.

”Kyse on ihmiskeskeisestä sovittelun ohjauksesta. Tulosten perusteella konfliktin osapuolet oppivat sovittelun aikana useita eri asioita: yhteinen ymmärrys lisääntyy, vuorovaikutustaidot ja työilmapiiri paranevat sekä asennoituminen oppimiseen kehittyy myönteisemmäksi”, Pehrman kuvaa.

”Sovittelun voidaan sanoa aktivoivan uudenlaista ajattelua ja mahdollisuutta kehittyä työyhteisön jäsenenä. Merkittävää sovittelussa on se, että siinä opitaan puuttumaan konflikteihin ajoissa ja rohkeasti, jolloin konfliktit toimivat myös oppimistilanteina.”

Sovitteluprosessin kuvaus

Yhteystiedot

Innotimo Oy

Yhteiskuntatieteiden maisteri ja filosofian tohtori

Kirjoittanut väitöskirjan työyhteisösovittelusta – ”Paremmin puhumalla” – Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä.
Väitöskirjan nettiversio pdf-muodossa

Kirja aiheesta oppiva johtajuus.

Timo Pehrman
timo.pehrman(at)innotimo.fi
Puh. 040 125 9951


timokuva


Näytä suurempi kartta