INNOTIMO OY

Innotimo Oy on yritysten konfliktien hallintaan erikoistunut yritys.

Innotimo Oy

Johtamisessa pääpaino on henkilöstön osallistumis- ja oppimismahdollisuuksien kehittämisessä. Johtamisen tavoitteena on niin sanottuun Oppivaan johtajuuteen kehittyminen kaikilla organisaation tasoilla. Henkilöstön yhteistyön kehittämisessä pääpaino on työyhteisön hyvinvoinnissa. 

Työyhteisön hyvinvointi - napit vastakkain työpaikalla?

Erilaiset konfliktit tulee nähdä oppimismahdollisuuksina. Konflikteja voidaan ratkaista työyhteisösovitteluun kehitetyn sopu-prosessin avulla, jossa osapuolet ohjataan ratkaisemaan ristiriitatilanteita osallistavalla ja inhimillisellä periaatteella. Sovittelun osaaminen on tärkeä taito johtamis- ja esimiestaitojen kehittymisessä. Sovittelutaitoja voidaan valmentaa erilaisten rooliharjoitusten avulla. Konfliktien sovittelu on  lakisääteistä, joka pohjautuu työturvallisuuslakiin.

Koulutuksen osa-alueisiin kuuluvat muun muassa:

  • Johtaminen ja esimiestyö
  • Konfliktien hallinta ja johtaminen
  • Työyhteisösovittelu
  • Muut yhteistoiminnalliset prosessit

Oikealla ennaltaehkäisevällä toiminnalla konfliktit ovat pitkälti ennaltaehkäistävissä.

Ota yhteyttä »

Tulokset osoittavat, että sovittelu soveltuu työyhteisöjen konfliktien ratkaisumenetelmäksi erinomaisesti.

Sovittelutaitojen merkitys korostuu työyhteisöjen konfliktien ennalta ehkäisyssä.

Timo Pehrman toimii työpaikan konfliktien sovittelijana

Timo Pehrman on yhteiskuntatieteiden maisteri, MBA ja filosofian tohtori. Hän on kirjoittanut väitöskirjan työyhteisösovittelusta – ”Paremmin puhumalla” – Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä.

Timon kirjoittama kirja Oppiva johtajuus on myytävissä mm. Adlibriksessa ja hänen väitöskirjaan voi tutustua Lapin yliopiston verkkosivuilla »

Lokakuussa 2018 kirjoitettu artikkeli paneutuu haastattelun avulla Timon uraan ja sovitteluun työpaikoilla.

Timon kirjoittama artikkeli restoratiivisesta ihmiskäsityksestä.

Ota yhteyttä »

Sopimisen peruslähtökohta

”Ei ole olemassa ongelmaa,
mistä puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa”.