Sovittelutaidot ennaltaehkäisevät riitatilanteita

Tutkimusten ja kokemusten mukaan johdon ja esimiesten sovittelutaitojen merkitys korostuu työyhteisöjen konfliktien ennalta ehkäisyssä. Esimerkiksi esimiesten liian voimakkaat palautteet, kuuntelemattomuus, voimakas vallan käyttö ja aggressiivinen vuorovaikutus voivat käynnistää konfliktin helposti, mutta usein tarpeettomasti. Konfliktit voivat aiheuttaa puhumattomuutta, poissaoloja, vaikeuttaa johtamista ja siten heikentää tuottavuutta ja työhyvinvointia. Puuttumattomuus ei kuitenkaan ratkaise ongelmia, vaan parempi vuorovaikutus.

Kysy lisätietoja

Sovittelutaitovalmennuksesta vuorovaikutustaitoja

Työpaikan riitatilanteisiin puuttuminen on erityisen vaativa vuorovaikutuksen laji, jossa harvoin saavutetaan vaikuttavaa ja onnistunutta lopputulosta nopeasti. Tilanteen hallinta edellyttää esimiehiltä kykyä ymmärtää henkilöiden käyttäytymiseen johtavia syitä. Esimiehiä voidaan valmentaa puuttumaan työpaikan ongelmatilanteisiin rakentavasti. Tarvitaan aikaa, vaikeiden tilanteiden hallintakykyä, paineensietokykyä, kompromissitaitoja, ristiriitojen ratkaisukykyä ja empatiaa.

Ota yhteyttä

Esimiesten sovittelutaitojen valmennuksessa käsitellään seuraavia asioita:

 • Restoratiivinen sovittelu ja konfliktien dynamiikka
 • Johtajuuskonfliktit ja niiden syntyminen
 • Pitkittyneet johtajuuskonfliktit
 • Vuorovaikutuksen haasteet ja merkitys konfliktitilanteissa
 • Konflikteja ratkaisevan yrityskulttuurin edistäminen
 • Sovitteluharjoituksia ja niiden arviointia
 • Sovittelukokemuksista oppiminen
 • Sovitteluun liittyvä juridiikka
 • Konfliktien johtajuusstrategiat ja niiden arviointia
 • Sovittelua edistävä johtajuus
 • Konfliktien ja häiriötilanteiden havainnointi

Maksuton alkukartoitus

Miten voimme auttaa?

Tarjoamme maksuttoman alkukartoituksen, jonka aikana käymme lyhyesti läpi asiakkaan tilannetta ja eri vaihtoehtoja. Alkukartoitus ei sido sinua mihinkään, vaan tarkoituksena on auttaa selvittämään, olisiko meistä apua ongelmien ratkaisussa. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja varaa aika.

Ota yheteyttä

”Ei ole olemassa ongelmaa, josta puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa.”