Työilmapiirin kehittäminen

Puhumalla ja kuuntelemalla kohti parempaa työilmapiiriä.

Parempi työilmapiiri keskustelemalla

Erilaisia kyselyitä ja mittareita tehokkaampia työilmapiirin kehittämisen välineitä ovat puhuminen ja kuunteleminen. Avoin keskustelu ja kuulluksi tuleminen työyhteisössä ovat myös keskeinen osa työpaikalla viihtymistä ja voivat jo itsessään auttaa ilmapiirin paranemiseen. Keskustelemalla ongelmat tulevat usein paremmin esiin ja niihin voidaan lähteä yhdessä hakemaan ratkaisua. Jos mahdollisuutta kohtaamiselle ja kuuntelemiselle on vaikea järjestää yrityksen sisältä, kannattaa kutsua paikalle työyhteisösovitteluun perehtynyt ammattilainen.

Kysy lisätietoja

Jatkuva kehittäminen kannattaa

On hyvä muistaa, että ilmapiirin kehittämisen kanssa ei tarvitse odottaa niin kauan, että tilanne työpaikalla on tulehtunut, vaan kohtalaistakin työilmapiiriä voi ja kannattaa johdonmukaisesti kehittää. Työilmapiiriä kehittävät toimenpiteet tulevat esiin henkilöstön kanssa keskustelemalla. Yhdessä pohtimalla selvitetään, millä keinoin ongelmakohtia voisi käsitellä, jotta ne johtaisivat toivottuihin toimenpiteisiin. Yksilökeskustelut takaavat sen, että jokainen saa puhua tarpeensa ja toiveensa avoimesti ja luottamuksellisesti. Tämän jälkeen osallistetaan ihmiset keskustelemaan ilmapiiristä ryhmässä.

Ota yhteyttä

Mitä työilmapiirin kehittäminen pitää sisällään?

  • Selvitetään tarve työilmapiirin kehittämiselle, joko kyselyn kautta tai muulla tavoin
  • Kahdenkeskeiset keskustelut jokaisen työntekijän kanssa
  • Keskustelu ryhmässä
  • Toiveet ja tarpeet kirjataan ylös ja näiden pohjalta laaditaan tarvittavat toimenpiteet
  • Seurantakäynti työpaikalla

Maksuton alkukartoitus

Miten voimme auttaa? 

Tarjoamme maksuttoman alkukartoituksen, jonka aikana käymme lyhyesti läpi asiakkaan tilannetta ja eri vaihtoehtoja. Alkukartoitus ei sido sinua mihinkään, vaan tarkoituksena on auttaa selvittämään, olisiko meistä apua ongelmien ratkaisussa. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja varaa aika.

Ota yheteyttä

"Ihmissuhdetaidot, itsekunnioitus, pätevyyden tunne ja tyytyväisyys kehittyvät myönteisesti avoimessa vuorovaikutuksessa."