JOHDON JA ESIMIESTEN SOVITTELUTAITOVALMENNUS

Sovittelutaitojen merkitys korostuu
työyhteisöjen konfliktien ennalta ehkäisyssä.

Sovittelutaitovalmennus johdolle ja esimiehille.

Tutkimusten ja kokemusten mukaan johdon ja esimiesten sovittelutaitojen merkitys korostuu työyhteisöjen konfliktien ennalta ehkäisyssä. Sovitteleva vuorovaikutus voi estää hankalien ja pitkäkestoisten konfliktien syntymistä, sekä henkilöstön häiriökäyttäytymistä. 

Esimerkiksi liian voimakkaat palautteet, kuuntelemattomuus, voimakas vallan käyttö ja aggressiivinen vuorovaikutus voivat käynnistää konfliktin helposti, mutta usein tarpeettomasti.

Loukkaantumiset ja mielipahat voivat aiheuttaa pitkäkestoisia ilmapiiriongelmia työpaikalla. Pitkittyneet konfliktit aiheuttavat myös puhumattomuutta ja poissaoloja ja heikentävät siten tuottavuutta, ilmapiiriä ja työhyvinvointia.

Passiivinen ja pitkittynyt puuttuminen konflikteihin voi aiheuttaa myös juridista hankaluutta johtamistoiminnassa. Kun johtamisen ote etääntyy ja muuttuu poissaolevaksi, niin konfliktit ja tuottavuutta heikentävät seuraukset lisääntyvät.

Ota yhteyttä »

Sovittelutaitovalmennus

Häiriökäyttäytymistilanteisiin ja/tai työpaikkakiusaamistilanteisiin puuttuminen on erityisen vaativa vuorovaikutuksen laji, jossa harvoin saavutetaan vaikuttavaa ja onnistunutta lopputulosta yhdellä käsittelykerralla. Tilanteen hallinta edellyttää jo lähtökohtaisesti kykyä ymmärtää käyttäytymiseen johtavia syitä. Tarvitaan aikaa, vaikeiden tilanteiden hallintakykyä, paineensietokykyä, kompromissitaitoja, ristiriitojen ratkaisukykyä ja empatiaa.

Edellä mainittuja taitoja voidaan kuitenkin harjoitella ja kehittää.

Useimmiten aikapulan ja kiireen takia ylin johto ja esimiehet eivät halua kuulla ikäviä viestejä, eikä etenkään silloin, kun ne koskevat häiriökäyttäytymistä tai työpaikkakiusaamista. Puuttumattomuus ei kuitenkaan ratkaise ongelmia. Ongelmat eivät ratkea itsestään, vaan pitkittyessään ongelmat muuttavat organisaatiota konflikteja sallivaan suuntaan.

Lisäksi on tärkeää huomioida, että yrityksen johtoa on vastuussa henkilöstön hyvinvoinnista työturvallisuuslain mukaisesti.

Ota yhteyttä »

Johdon ja esimiesten sovittelutaitojen valmennuksessa käsitellään seuraavia asioita: 

- Restoratiivinen sovittelu ja konfliktien dynamiikka 
- Johtajuuskonfliktit ja niiden syntyminen
- Pitkittyneet johtajuuskonfliktit
- Vuorovaikutuksen haasteet ja merkitys konfliktitilanteissa 
- Konflikteja ratkaisevan yrityskulttuurin edistäminen
- Sovitteluharjoituksia ja niiden arviointia
- Sovittelukokemuksista oppiminen
- Sovitteluun liittyvä juridiikka
- Konfliktien johtajuusstrategiat ja niiden arviointia 
- Sovittelua edistävä johtajuus
- Konfliktien ja häiriötilanteiden havainnointi

Ota yhteyttä