TYÖYHTEISÖ- ­SOVITTELU

Tulokset osoittavat, että sovittelu soveltuu työyhteisöjen konfliktien ratkaisumenetelmäksi erinomaisesti.

Työyhteisösovittelu - ratkaise riidat työpaikalla

Työyhteisösovittelussa ratkotaan työpaikalle syntyneitä konflikteja sovittelijan avulla dialogin ja vuorovaikutuksen kautta. Erilaisiin työpaikan riitatilanteisiin ja niiden selvittämisiin joudutaan usein pyytämään apua sovittelijalta.


”Suomessa kiusataan tutkimusten mukaan noin kaksi kertaa enemmän kuin keskimäärin muissa Euroopan maissa. Vaikka työpaikoilla on luotu hyvän kohtelun pelisäännöt työpaikkakiusaamisen ehkäisemiseksi, kohennusta ei juuri ole tapahtunut”, Timo Pehrman sanoo.


Suomen sovittelufoorumin (www.sovittelu.com) entinen puheenjohtaja Timo Pehrman väitteli Suomen ensimmäiseksi työyhteisösovittelun tohtoriksi Lapin yliopistossa 18.6.2011.

Pehrmanin uraauurtavassa väitöskirjassa selvitetään, miten sovittelu toimii työyhteisön konfliktinratkaisumenetelmänä haastavissa ja monitahoisissa kiusaamistilanteissa työpaikoilla. Tutkimuksessa selvitetään myös sitä, mikä merkitys oppimisella on sovitteluprosessissa ja millaista johtajuutta sovitteleva konfliktinratkaisu edellyttää.

Ota yhteyttä »

Restoratiivinen sovitteluprosessi

Tulokset osoittavat, että sovittelu soveltuu työyhteisöjen konfliktien ratkaisumenetelmäksi erinomaisesti. Tutkimuksessa kuvattu restoratiivinen sovitteluprosessi ja sen vaiheistus painottavat osapuolten oppimisen merkitystä, jossa huomio kiinnittyy osapuolten aktiivisuuteen konfliktin ratkaisussa.


Juridinen perusta ja tuki työyhteisösovittelulle

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikan ongelmatilanteisiin. Lue lisää sovittelumestarit.fi »


Riitatilanteiden ratkaisu ja siitä syntyvät hyödyt

Riitojen ja konfliktien ratkaisu työpaikalla lisää tuottavuutta ja vähentää sairaspoissaolojen määrää. Hyvin toimivassa työyhteisössä ei vältellä erimielisyyksiä, koska niistä opitaan löytämään ratkaisuja arjen ongelmiin.

Riitoja on kaikilla työpaikoilla. Työyhteisösovittelussa ongelman ratkaisevat osallistujat itse. Tulehtuneet henkilösuhteet saadaan soviteltua, kun asianosaiset tekevät yhteistyötä sovittelijan kanssa.

Ota yhteyttä »

Konflikti

Konflikti on syklinen prosessi, joka voi muuttaa osapuolten käyttäytymistä.
Konfliktia voidaan siis pitää oppimisprosessina.

(Wall & Callister 1995)